"Innoverend, gemakkelijk, doeltreffend!"
In de varkensstal
Tijdens de rondgang door de varkensstallen legt de varkensarts de scores van de symptomen vast op een iPad.
Aan het einde van de rondgang kan hij het resultaat direct bespreken met de varkenshouder: het verloop in de tijd, vergelijking met de gemiddelde score van de sector en de integrale gezondheidswaarde van zijn bedrijf.
Vetapp
Vetapp is een veterinaire applicatie bedoeld om het werk van de varkensarts te ondersteunen tijdens de rondgang op het boerenbedrijf. Vetapp verschaft vervolgens doordachte stuurinformatie aan de varkensarts en aan de varkenshouder.