Suvita Gezondheids Index


Bewegingen in de maatschappij
De maatschappij eist steeds meer transparantie over de keten en heeft steeds hogere verwachtingen over diergezondheid, medicatiegebruik en dierenwelzijn. De biologische sector speelt hierin een rol, maar juist de reguliere sector zal de grote stappen maken.

De varkensarts kan hierin een sleutelrol rol innemen. Na de boer zelf kent de varkensarts het boerenbedrijf als geen ander, juist doordat hij iedere maand opnieuw een uitgebreid bezoek uitvoert en daarbij specifiek let op de gezondheid van de dieren.

Een instrument
Om deze rol te kunnen vervullen heeft de varkensarts een nieuw instrument nodig. Een instrument waardoor de varkensgezondheid binnen bedrijven is te vergelijken met andere boerenbedrijven en verwachtingen vanuit de maatschappij. Dat is precies waar de SUVITA Gezondheidsindex antwoord op geeft.

SUVITA Gezondheidsindex
De SUVITA Gezondheidsindex is een formule om de varkensgezondheid binnen een boerenbedrijf te presenteren in één concreet cijfer. Het cijfer geeft helder weer of de varkensgezondheid uitstekend, middelmatig of onder de maat is. De SUVITA Gezondheidsindex is eigendom van SUVITA Varkensartsen en is met toestemming van SUVITA standaard opgenomen in Vetapp.

Vetapp
Vetapp is hét instrument voor de varkensarts om mee te kunnen gaan in de maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment.

Suvita Gezondheids Index