Voordelen voor de varkensarts

 1. Planning & Actie systeem
  • Vetapp ondersteunt de dierenarts bij de veterinaire planning.
  • Het actiesysteem van Vetapp begeleidt de varkensarts bij het uitvoeren van alle openstaande acties.
Planning 1

Planning schema in Vetapp

Planning 2

Heldere herinneringen op het juiste moment

Planning 3

Overzichtelijke acties


 1. Score systeem
  • Vetapp ondersteunt bedrijfsbezoeken op professionele en gestandaardiseerde wijze
  • Vetapp visualiseert de scores op tijdschalen.
Alle bedrijven overzichtelijk op een rij

Alle bedrijven overzichtelijk op een rij

Scores van het voorgaande en huidige bezoek helder inzichtelijk

Scores van het voorgaande en huidige bezoek helder inzichtelijk

Een helder scoresysteem

Een helder scoresysteem


 1.  Bezoekverslag
  • Een professioneel bezoekverslag wordt al direct tijdens het bedrijfsbezoek gemaakt, afgedrukt en gemaild naar de varkenshouder. De varkensarts hoeft er niet meer naar om te kijken of te archiveren.
Bezoekverslagen gecategoriseerd per bedrijf

Bezoekverslagen gecategoriseerd per bedrijf

Heldere bezoekverslagen

Heldere bezoekverslagen


 1. Document beheer
  • De voorgeschreven veterinaire bedrijfsdocumenten kunnen volledig ter plekke worden gemaakt, getekend, geprint, gemaild en digitaal gearchiveerd. Het maken en beheren van de documenten is geheel geoptimaliseerd voor de praktijk van de varkensarts.
Een helder overzicht per bedrijf

Een helder overzicht per bedrijf

Ter plekke digitaal kunnen ondertekenen

Ter plekke digitaal kunnen ondertekenen

Een groot aantal bedrijfsdocumenten kunnen makkelijk worden gemaakt

Een groot aantal bedrijfsdocumenten kunnen makkelijk worden gemaakt


 1.  Data-analyse
  • Vetapp levert een benchmark voor vergelijking met andere varkensbedrijven
  • Vetapp levert een onafhankelijk kengetal voor diergezondheid
  • O.bv. de genoemde ‘big-data’ wordt de varkensarts een veel betere adviseur; hij kan zijn adviezen numeriek onderbouwenHet brengt zo de veterinaire innovatiecirkel aan het rollen
Heldere analyses in de tijd

Heldere analyses in de tijd

De gezondheid uitgedrukt in één getal

De gezondheid uitgedrukt in één getal